Shoppingprofielen

Het leespubliek van de folder ligt qua leeftijd, geslacht en sociale klasse perfect in lijn met de Belgische bevolking. Consumenten verantwoordelijk voor de aankopen (VVA’s) lezen meer en vaker folders en spenderen er meer tijd aan. 79% van de VVA’s doet dit bijna wekelijks versus 65% van de niet-VVA’s. Ook 93% van de jongeren leest folders, waarvan 62% (bijna) elke week.

Belgen die folders lezen kunnen worden onderverdeeld in 4 shoppingprofielen. Met 38% zijn de Promo shoppers het sterkst vertegenwoordigd. Promo shoppers en Intuitive shoppers passen hun koopgedrag dan weer het meest aan op basis van reclamefolers. Zij zijn ook het meest op zoek naar aanbiedingen.

De folder bereikt meer dan 90% van de consumenten in 2 van de 4 segmenten: 95% Promo Shoppers en 96% Intuitive shoppers. Het aandeel Loyal shoppers en Trend shoppers dat folders leest is betrekkelijk lager maar ook in deze categorieën lezen 87% en 89% folders.