Shoppingprofielen

Het leespubliek van de folder ligt qua leeftijd, geslacht en sociale klasse perfect in lijn met de Belgische bevolking. Consumenten verantwoordelijk voor de aankopen (VVA’s) lezen meer en vaker folders en spenderen er meer tijd aan. 81% van de VVA’s doet dit bijna wekelijks versus 57% van de niet-VVA’s. Ook 91% van de jongeren leest folders, waarvan 63% (bijna) elke week. Bij mensen met een migratieachtergrond ligt het leespercentage zelfs op 97%.

Belgen die folders lezen kunnen worden onderverdeeld in 4 shoppingprofielen. Met 41% zijn de Promo shoppers het sterkst vertegenwoordigd. Promo shoppers en Intuitive shoppers passen hun koopgedrag dan weer het meest aan op basis van reclamefolers. Zij zijn ook het meest op zoek naar aanbiedingen.

De folder bereikt meer dan 90% van de consumenten in 3 van de 4 shoppingprofielen: 93% Promo shoppers, 94% Intuitive shoppers en 93% Trend shoppers. Het aandeel Loyal shoppers dat folders leest is lager maar ook in deze categorie leest 82% folders.